Услуги,

които предлагаме

1. Предпроектни проучвания за инвестиционни намерения в строителството.
2. Проектиране и управление на инвестиционните проекти по всички инженерни специалности.
3. Авторски надзор по време на изпълнение на конкретните обекти.
4. Изготвяне на градоустройствени концепции и проектни решения.
5. Изготвяне на проект за всички видове сгради и площни обекти, оформяне на жилищни и обществени открити пространства.
6. Изготвяне на интериорни проекти и продуктов дизайн.
7. Проект озеленяване
8. 3D визуализация

service-image

Направете запитване

и ние ще отговорим